POŹRZADŁO MAŁE /Klein Spiegel/

HISTORIA WSI

Opuszczona wieś położona w gminie Kalisz Pomorski powiatu drawskiego. Obecnie jest to teren poligonu drawskiego. W 1788 roku wieś zakupił Johann Heinrich Albrecht von Doeberitz, żonaty z Caroline hrabianką von Schmettau. W 1793 roku August baron von Wangenheim poślubia jedyną córkę generała, Johanna Heinricha, Carolinę. W 1806 roku August baron von Wangenheim ginie pod Brüheim. Dobrami do śmierci(1811r.) zarządzał generał Johann Heinrich Albrecht von Doeberitz. Majątek przechodzi w ręce najstarszego syna Caroline, Carla von Wangenheim. Otrzymany spadek po Georgu Ludwigu von Doeberitz, bracie generała Johanna pozwala odbudować upadający majątek. Kolejnym właścicielem majątku był najstarszy syn Carla- Ernst von Wangenheim. W 1874 roku doszło do podziału dóbr- Poźrzadło Małe otrzymał najmłodszy brat Ernsta- Carl von Wangenheim. Tak powstała linia z Poźrzadła Małego rodu von Wangenheim. Na początku XX wieku dobra w rękach Konrada von Wangenheim, później Otto von Wangenheim. Byli właścicielami dóbr do 1945 roku.

Doeberitz

wangenheim

pozrzadlo-male-zachodniopomorskie

ZAŁOŻENIE PAŁACOWE

Bez śladu po założeniu.

pozrzadlo-male-1939-zachodniopomorskie