Pruszcz /Prust/

Wieś położona w gminie Brojce powiatu gryfickiego. W średniowieczu dobra należały do rodu von Manteuffel. Podział wsi na 3 majątki rycerskie na przełomie XVII/XVIII wieku. Na początku XVIII wieku majątek A w posiadaniu Daniela Christopha von Steinwehr. Dnia 22.12.1736 roku dobra odziedziczył syn Daniela Christopha, Friedrich Wilhelm von Steinwehr. Po jego śmierci majątek przypadł jego bratu, Christianowi Ludewigowi von Steinwehr. Po jego śmierci w 1742 roku majątek w posiadaniu wdowy, Veronici Margarethy, z domu von Wedel, która wyszła za mąż za kapitana Carla Friederichy von Necker. Majątek A w 1751 roku został sprzedany kaznodziei Mattheusowi Heinrichowi Liebeherr. Majątek B należał do Franza Joachima von Lettow. Majątek C był własnością Georga Ulricha von Lettow. Na początku XIX wieku majątek należał do rodziny von Steinkeller– wzmiankowany Bogislav Franz Ewald von Steinkeller. W latach 1804-72 majątek w rękach rodziny Wilcke. W 1870 roku kiedy dobra obejmowały 744 mórg ziemi a w 1879 roku kiedy była własnością rodziny Schimmelpfennig majątek obejmował 190,09 ha gruntów.  Od początku XX wieku do 1945 roku majątek posiada rodzina Sell. W północnej części wsi położony był majątek ziemski.