Pławno /Plagow/

Wieś położona w gminie Bierzwnik powiatu choszczeńskiego. W 1879 roku majątek o powierzchni 702ha należał do państwa pruskiego-dzierżawcą był niejaki Fleischer. W 1896 roku majątek o powierzchni 703ha należał do rodziny Fleischer. W 1914 roku majątek o powierzchni 715ha należał do państwa, dzierżawiony przez Friedricha Fleischer. W 1929 roku mniejszy majątek o powierzchni 90ha należał do Waltera Stocker.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W środkowej części wsi położony był majątek ziemski. Zachował się przebudowany budynek gospodarczy. Dwór parterowy z piętrowym skrzydłem nie zachował się.