POMIETÓW /Pumptow/

Wieś położona w gminie Dolice powiatu stargardzkiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1417 roku. Dość częste zmiany właścicieli. W XVII/XVIII wieku wymienia się trzy majątki szlacheckie we wsi. Wśród nich wymieniona rodzina von Schӧning. W 1523 roku dobra rycerskie posiadała we wsi rodzina von Brӧcker– wymienia się  Achima i Betckena von Brӧcker. W 1528 roku wymienieni: Achima, Lucke, Jacob i Thomas von Brӧcker, w 1540 roku- Jochim, Peter, w 1569 roku Joachim i Klaus von Brӧcker.   Od XV wieku majątek we wsi posiadała również rodzina von Güntersberg. W 1590 roku majątek we wsi posiadał Wilhelm von Kleist. W 1704 roku 14.02. dobra w Pomietowie od rodziny von Kleist zakupił Hans Christoph von Blankensee. W XVIII wieku dobra należały do rodziny von Papstein(1756)- wymieniony Hasso Ernst von Papstein oraz do rodziny von Güntersberg. W 1785 roku za 33000 talarów majątek od Ernsta Wilhelma von Papstein zakupił Achatz Christoph Hartwig von Burghagen. Za 100 dukatów zakupił również dobra od Georga Wilhelma  von Güntersberg, ostatniego potomka tego rodu na Pomorzu. Od 1826 roku dobra są w rękach Heinricha Augusta von Wedel, syna Ernesta Davida von Wedel z Płotna i Henrietty von Burghagen, córki Achatza Christopha. Dnia 2.10.1832 roku otrzymał prawo używania nazwiska von Wedel-Burghagen. Kolejnym właścicielem majątku był Paul von Wedel-Burghagen(1847-1912) a majątek liczył wtedy 1148 ha gruntów. Ostatnim właścicielem dóbr w Pomietowie był Joachim von Wedel-Burghagen.

Schoening

Brucker

Güntersberg

Papstein von

Burghagen

Burghagen-Wedel

 

 

 

 

Pomietów-dwór

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNE

Po założeniu pozostały ruiny dwóch budynków w okolicach nieistniejącego już dworu, kuźnia dworska oraz park krajobrazowy z drugiej połowy XIX wieku o powierzchni 0,5 ha.

Pomietów 1934, zachodniopomorskie