Żukowo /Suckowshof/

Wieś położona w gminie Brojce powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1224 roku, kiedy należała do klasztoru w Białobłokach. Wieś była domeną kościelną do sekularyzacji dóbr. Na początku XIX wieku we wsi założono folwark będący własnością Trzebiatowa. W 1870 roku dobra będące domeną państwową obejmowały 2169 mórg ziemi a w 1879 roku obejmowały 552,57 ha gruntów. Folwark prowadził hodowlę koni na potrzeby wojska.