Żółwino /Wollmirstaedt/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Na terenie wsi istniało założenie dworsko-folwarczne. W 1853 roku majątek należał do rodziny Struck. W 1870 roku majątek liczący 3105 mórg należał do Titusa Struck. W 1879 roku właścicielem dóbr był niejaki Schrader a dobra liczyły sobie 596,26 ha gruntów. Na początku XX wieku majątek przejęty przez państwo pruskie. W 1910 roku majątek liczył 419 ha gruntów. W 1928 roku dobra liczyły 209 ha gruntów i dzierżawione były przez niejakiego Steifensand. Zarośniętą drogą docieramy do ruin dworu, zabudowy folwarcznej- stajni i 2-ch oborach oraz zdziczałego sadu i resztek parku dworskiego.