ŻYDOWO /SIEDE/

Miejscowość położona w gminie Barlinek powiatu myśliborskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1295 roku/villa Sydowe/. Wielokrotnie jeszcze wymieniana w latach późniejszych-Sydow(1337), Zydow(1418), Sidow, Sydow(1564), Siede(1944). Nazwa wsi pochodziła od rodu von Sydow, do którego wieś należała(1272-95). W 1295 roku margrabia Albrecht podarował wieś cysterkom z Pełczyc. Świadkiem tej darowizny był Heinrich de Sydow. Po reformacji dobra cysterek stanowią domenę państwową. W latach 1571-1700 wieś w posiadaniu możnego rodu von Waldow z Pełczyc. Później dość częste zmiany właścicieli: von Kalckreuth(2 połowa XVIIw.), von Kӧthen(1710-1713), Marcin Centenius(1718), von Blankensee(XVIIIw.). W 1809 roku majątek stanowi domenę państwową w Pełczycach. W 1828 roku majątek w posiadaniu rodziny von Oppen. Kolejnymi właścicielami dóbr zostają rodziny: von Dondorff(1842), Zoller(1857). W 1874 roku majątek zakupił generał-porucznik Friedrich Wilhelm Ludwig von Wittich(15.10.1818-02.10.1884). W 1863 roku ożenił się z Johanną Albertiną Luise Anną Hiller von Gärtringer(ur.1833). W 1883 roku córka jego, jedynaczka poślubiona została przez Otto von Kalckstein z Wogau w Prusach Wschodnich. Majątkiem do początku XX wieku zarządzała wdowa po generale. Majątek pozostawał w rękach rodziny von Kalckstein do 1945 roku. Ostatnim właścicielem dóbr był Ludwig von Klackstein(22.12.1886-27.03.1945).

Sydow

Waldow

Kalckreuth

KoethenBlankenseeOppen (3)DondorfKos

 

Rodzina von Kalckstein była skoligacona z  słynnym Krystianem Ludwikiem von Kalkstein-Stolińskim(1627-1672), polskim pułkownikiem i dziedzicem z Wogau koło Iławy Pruskiej.

Kalcksteinowie herbu Kos

Trudno ustalić skąd pochodzi rodzina von Kalckstein. Część autorów wywodzi ich z Tyrolu, skąd mieli przybyć w XIII wieku do Brandenburgii, a stamtąd do Prus. F. Schmitt wywodzi ich od pruskiej rodziny Thessyn, której jedna gałąź zwała się Wapel-Waplowie z Waplewa. Ci z kolei podzielili się na szereg innych gałęzi w XV wieku- von Rossen, von Rabe, von Kalckstein. Z kolei wg T.Żychlińskiego i Kneschke`go pierwszy w rodu miał pojawić się na terenie Prus w XV wieku. Od zakonu krzyżackiego otrzymał dobra Wogau koło Pruskiej Iławy. Od swych dóbr przybrali różne polskie nazwiska- Kalckstein-Stolińscy, Kalckstein-Osłowski, Kalckstein-Kobyliński. Należy wymienić również linię śląską, baronowską gałąź rodu żyjącą w Czechach i na Śląsku. Najsłynniejszy Krystian Ludwik von Kalckstein-Stoliński herbu Kos był synem Albrechta(1592-1667), brandenburskiego generała-porucznika, starosty oleckiego, przywódcy opozycji stanów Prus Książęcych przeciw elektorowi Fryderykowi Wilhelmowi, zwanego w historiografii niemieckiej duszą intryg i spisków, zwolennika zwierzchnictwa Rzeczypospolitej nad Prusami Książęcymi. Albrecht von Kalckstein w 1625 roku ożenił się z Marianną von Wiedebach. Miał z nią dwóch synów: Krystiana Ludwika i Krzysztofa Albrechta oraz trzy córki zamężne za: von Keller`a, von Kleist`a i Loebel`a. Krzysztof Albrecht ożenił się z Agnieszką von Lehwald.  Miał z nią dwóch synów i dwie córki. Krystian Ludwik von Kalckstein-Stoliński ożenił się w 1656 roku z Marią Elżbietą von Kittlitz(1639-1698). Miał z nią sześciu synów i dwie córki. Po skonfiskowaniu dóbr uciekł do Polski i przebywał na dworze króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Po porwaniu go podstępnie w Warszawie przez ludzi elektora pod dowództwem Eusebiusa von Brandt, torturowany i ścięty w Kłajpedzie w 1672 roku. Na kanwie jego życiorysu powstał serial „Czarne chmury” oraz powieść „Buntownicy” Eugeniusza Paukszty.

ZESPÓŁ DWORSKI

Dwór zniszczony w czasie działań wojennych, rozebrany w 1970 roku. Pozostałością po założeniu jest zaniedbany park krajobrazowy z aleją starych klonów prowadzącą do jeziora oraz resztki zabudowy folwarcznej. Grobowce rodziny von Kalckstein leżały na wzgórzu, w widłach dróg do Chrapowa i Niepołcka

Żydowo 1891 2, zachodniopomorskie