Kodrąb /Kodram/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1477 roku. Należała wówczas do rodu von Kage/Kagen/. Po wymarciu rodu na początku XVI wieku, wieś staje się domeną książęcą. W XVI wieku dochodziło do sporów i procesów o majątek w Kodrąbie pomiędzy rodem von Brockhusen z Łuskowa a chłopami z Kodrąbia. Na krótko w 1576 roku majątek zarządzany był przez Petera Moltze, von Puttkamer`a czy von Brockhusen`a z Łuskowa. Pod koniec XVI wieku majątek stał się własnością rady miejskiej Wolina. We wsi istniała cegielnia, którą w 1797 roku zakupił Ferno z Wolina. W pobliżu dla robotników powstała wieś Kodrąbek. W 1910 roku majątek będący domeną państwową liczył 378 ha gruntów. W 1928 roku dzierżawcą majątku była Pani J. Nicolai a dobra liczyły 308 ha gruntów.

 

ZAŁOŻENIE DWORSKO-FOLWARCZNE

W XVIII wieku na terenie wsi powstał folwark, rozbudowany w XIX wieku. Składał się z dworu, podwórza oraz zabudowań gospodarczych. Dwór z parkiem leżący na osi założenia, został rozebrany w 1958 roku. Z założenia zachowały się fragmenty parku i stajnia.