KOSIN /Kossin/

Wieś położona w gminie Przelewice powiatu pyrzyckiego. Po raz pierwszy wzmiankowana dokumencie księcia pomorskiego Barnima I  biskupa kamieńskiego Konrada III w 1240 roku. Stare lenno rodu von Wedel. W latach 1668-1701 wieś należała do Martina Friedricha von Wedel z Ińska(Nӧrenberg) a później do jego następców.  W XVIII wieku wieś podzielona na dwa działy majątkowe: A i B. Majątek A należał do majora Ernsta Sigmunda von Wedel, który zginął w bitwie pod Sarbinowem w 1758 roku. Pozostawił majątek dwóm synom. W 1776 roku młodszy z synów zrzekł się majątku na rzecz starszego brata, kapitana w stanie spoczynku, radcy tajnego Ernsta Friedricha von Wedel, który w 1791 roku sprzedał Kosin A wraz z folwarkiem Myśliborki(Vw. Mützelburg) za 23ooo talarów Richardowi Ehrenreichowi von Schӧning, który w tym czasie posiadał już majątek B. Majątek B należący do kapitana Friedricha Wilhelma von Wedel, w 1747 roku został przez niego przekazany starszemu bratu, joannicie Lorenzowi Georgowi von Wedel, od którego w 1754 roku majątek zakupił Wilhelm Richard von Schӧning. Po śmierci Wilhelma Richarda w 1772 roku majątek B odziedziczyła jego żona, Eleonore Sophie, z domu von Papstein z czwórką synów. Po śmierci matki majątek B w 1789 roku odziedziczył najmłodszy z synów, Richard Ehrenreich von Schӧning. Od 1791 roku stał się właścicielem obu majątków A i B. W 1791 roku ożenił się z Marianną Louisą Tugendreich von Billerbeck, córką pułkownika von Billerbeck, właściciela majątku w Warnicach powiatu pyrzyckiego. Mieli piętnaścioro dzieci. Richard Ehrenreich von Schӧning zmarł w 1806 roku. Po uzyskaniu pełnoletniości przez synów majątek odziedziczyli porucznik Friedrich Wilhelm von Schӧning oraz Carl Ludwig August von Schӧning, zapisani w księdze właścicieli w 1828 roku. W 1860 roku sprzedali majątek rodzinie Schlange, która od ponad 100 lat zamieszkiwała na terenie(dzierżawcy?) jednego z majątków. Posiadali majątek do 1945 roku.

We wschodniej części wsi resztki założenia dworsko-folwarcznego z resztkami parku krajobrazowego.