KOSIN /Kossin/

Wieś położona w gminie Przelewice powiatu pyrzyckiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1240 roku. Stare lenno rodu von Wedel. W latach 1668-1701 należało do Martina Friedricha von Wedel. W XVIII wieku we wsi dwa majątki A i B. Majątki A i B w 1747 roku należał do kapitana Friedricha Wilhelma von Wedel, gdzie majątek A otrzymał od starszego brata joannity Lorenza Georga von Wedel. W 1754 roku drogą zakupu od kapitana Ernsta Sigmunda von Wedel majątek B staje się własnością Wilhelma Richarda von Schӧning. W 1789 roku drogą zapisu testamentowego majątek B przechodzi w ręce najmłodszego z synów, Richarda Ehrenreicha von Schӧning. W 1825 roku majątek w posiadaniu porucznika Friedricha Wilhelma von Schӧning oraz Carla Ludwiga Augusta von Schӧning. W 1860 roku majątek zakupił niejaki Schlange. Posiadali majątek do 1945 roku.

We wschodniej części wsi resztki założenia dworsko-folwarcznego z resztkami parku krajobrazowego.