PŁOŃSKO /Plönzig/

Wieś położona w gminie Przelewice powiatu pyrzyckiego. W 1380 roku część wsi należała do rodu von Schӧnning. W 1400 roku część wsi w rękach rodu von Brederlow. Ten podział wsi utrzymał się do połowy XVIII wieku. W 1740 roku część wsi w rękach Joachima Ludolfa von Brederlow a następnie jego syna Franza Henninga von Brederlow. W 1749 roku od von Brederlow majątek zakupił  Hans von Griefenberg. Posiadał również majątek w Rosinach. W 1753 roku część wsi należała do Wilhelma Richarda von Schӧnning. Część należącą do rodu von Schӧnning w 1753 roku zakupił Hans von Greifenberg. W 1754 roku dobra należą do Gustava Heinricha von Enckevort. Od 1808 roku własność Gustava Heinricha Jentsch. Po jego śmierci w 1838 roku majątkiem zarządza wdowa, z domu von Enckevort. Prawdopodobnie w wyniku sporów majątkowych a może zadłużenia dobra wykupuje syn Gustava Heinricha,  Wilhelm August Herman Jentsch. W 1879 roku majątek należący do Moritza Jentsch liczył 491,21 ha gruntów. W 1905 roku właścicielem majątku jest rodzina Ramm. W 1910 roku właścicielem majątku był Walter Schmidt a majątek jego liczył 716,19 ha gruntów. W latach 20-tych XX wieku w posiadaniu Franza Justa von Wedemeyer(*1886).  W 1928 roku jego majątek liczył 937 ha gruntów.

DWÓR

We wsi dwór z drugiej połowy XIX wieku, przebudowany, parterowy, zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym z naczółkami i facjatami, z niewielką przybudówką. W sąsiedztwie zabudowania folwarczne oraz park podworski o pow. 1,9 ha.