Łuskowo /Lüskow/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. W latach 1757-1804 wieś należała do rodu von Brockhausen. W 1799 roku porucznik Wilhelm von Brockhausen był właścicielem majątku. W 1839 roku majątek zakupił niejaki Franke. W 1846 roku majątek w rękach szczecińskiego kupca Juliusa Heinricha Lehmann. W 1870 roku majątek należący do Juliusa Lehmann liczył 1820 mórg ziemi. W 1879 roku dobra należące do Pani Lehmann liczyły 460,98 ha gruntów. W 1910 roku majątek należący do rodziny Ziemer liczył 471 ha gruntów. W 1928 roku majątek liczący 256 ha gruntów posiadała Pani Anna Ziemer. Do 1945 roku dobra w rękach rodziny Ziemer.

Na murach dworu, prawdopodobnie z XVIII wieku, rozebranego w latach 80-tych zbudowano budynek jednokondygnacyjny, na planie prostokąta, podpiwniczony, kryty płaskim dachem. Z zespołu dworsko folwarcznego zachowane podwórze z budynkami gospodarczymi.