ŁĄKA /Lanke/

Wieś położona w gminie Stepnica powiatu goleniowskiego, obecnie część wsi Racimierz. Po raz pierwszy wymieniona w 1394 roku. W tym czasie należała do Ludeke von Masow, który sprzedał wieś klasztorowi w Wolinie. W 1579 roku wieś podzielona na dwie części- część A należała do katedry w Kamieniu Pomorskim, część B do rodziny von Zastrow. W 1587 roku biskupi kamieńscy założyli we wsi folwark, który po przejęciu go przez państwo pruskie, w 1818 roku zostało sprzedane rodzinie von Moeck. W XVIII wieku we wsi 4 folwarki: A należący do Friedericha Ehrenreidy von Ramin, B będący lennem rodziny von Versen, by stać się później lennem rodziny von Münchow i przez małżeństwo Henrietty Hedwig Ernestiny von Münchow przejść w ręce rodu von Flemming. Majątek C będący wcześniej własnością rodu von Zastrow, przechodzi w ręce rodziny von Flemming– wymieniony generał major Heinrich Ludewig von Flemming. Z rodu von Flemming wzmiankowani: Joachim Carl von Flemming(XVIIIw), Franz Berndt Johann Sigismund von Flemming(1804), Franz Wilhelm Carl von Flemming(1835). W 1879 roku majątek a i b należał do Pani Moeck  liczył 151,90ha gruntów a majątek c należał do rodziny von Flemming i liczył 136,58 ha gruntów. Na początku XX wieku majątek B przez małżeństwo Margarete von Flemming przechodzi w ręce rodu von der Marwitz(1905). Folwarki te spłonęły w 1867 roku. W 1910 roku wymieniany majątek A i C należący do Hermanna Moeck i liczący 100 ha gruntów. W 1928 roku wymieniony majątek A należący do Friedricha Grosse i liczący 120 ha gruntów. W 1939 roku właścicielem majątku liczącego 210 ha gruntów był Joachim Baath. W zachodniej części wsi znajdował się majątek ziemski z dworem.

Pozostałością jest park krajobrazowy oraz obora jako jedyny budynek po zabudowie gospodarczej.