Łoźnica /Cantreck/

 

Wieś położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1317 roku(Kantereke). Początkowo należała do biskupów kamieńskich. W 1426 roku była już własnością Heinricha von Köller z Żychlikowa. Wymieniani w 15 i 16 wieku w dokumentach diecezji kamieńskiej. W 1628 roku mowa jest o 5 działach własnościowych na terenie wsi. W 1735 roku Bogislaw Hennig von Köller przekształcił swoje dobra w alodium. Dwa lata później majątek przejmuje siostrzenica Bogislawa, Maria Helena von Podevils, z domu von Münchow. Po niej dobra w roku 1748 przejmuje jej syn, podporucznik Bogislaw Georg Friedrich von Podewils. Kolejnym właścicielem od 1758 roku był brat Bogislawa, Adrian von Podewils. Od 1760 roku dobra w rękach siostry, Zofii Doroty von Wrede, z domu von Podewils. Po niej dobra dziedziczy jej syn, Alexander Heinrich von Wrede. Z powodu roszczeń o dobra łoźnickie przedstawicieli rodziny von Köller: duńskiego generała piechoty Georga Ludwiga von Köller-Banner oraz trzech synów jego brata, w latach 1780-82 dobra przechodzą w ręce rodziny von Köller. W 1785 roku właścicielem dóbr był Hans Georg Alexander von Köller. W 1804 roku majątek zakupił Ulrich Otton von Dewitz. Po jego śmierci dobra dziedziczy jego syn, Otto von Dewitz. Od 1838 roku majątek ponownie w rękach rodziny von Köller. Właścicielem dóbr został Ernest Matthias von Köller. W 1870 roku majątek obejmował 2173 akrów ziemi a w 1879 roku 1081,16ha gruntów. Dobra pozostają w rękach rodu von Köller do 1945 roku. W 1910 roku właścicielem majątku był George von Köller a dobra liczyły 1010 ha gruntów a w 1928 roku kiedy dobra należały do Hansa Joachima i Georga Alfreda von Köller majątek obejmował 1432 ha gruntów. W 1939 roku majątek Joachima von Köller obejmował 1432 ha gruntów. Ostatnim właścicielem dóbr był Alfred von Köller. Po 1945 roku majątek w rękach Skarbu Państwa, od 1946 roku pod zarządem PGR, od lat 70-tych wchodzi w skład Kombinatu w Przybiernowie.

Koehler

Koeller

Podewils

Podewils hrabia

Wreech

Dewitz

Łoźnica dwór

DWÓR

Późnobarokowy dwór z XVIII wieku, zbudowany na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, kryty dachem mansardowym, podpiwniczony. Wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Po wojnie pełnił funkcję administracyjną oraz mieszkalną. Od lat 80-tych opuszczony, popadł w ruinę. Obok zabudowania gospodarcze oraz park dworski. Do dworu doprowadzająca aleja akacjowa.

Łoźnica, zachodniopomorskie