Łasin Koszaliński /Lassehne/

Łasin Koszaliński pow. Koszalin, zachodniopomorskie

Nadmorska osada wsi Tymień leżąca w gminie Będzino powiatu koszalińskiego. Poraz pierwszy wymieniona w 1260 roku, potem 1288 roku jako Niczene. Od XIV wieku należała do rodu von Kameke-Cratzig. W 1678 roku majątek zakupuje generał major Bogislav von Schwerin, który wkrótce umiera. Dobra dziedziczy jego brat, Otto von Schwerin. W 1769 baron Otto von Schwerin umiera przekazując majątek synowi, Friedrichowi Wilhelmowi von Schwerin. Już w 1699 roku hrabia Adrian Bernd von Borcke wykupił część dóbr w Łasinie Koszalińskim, by od 1738 roku stać się właścicielem całego majątku. 25 maja 1741 roku umiera Adrian Bernd hrabia von Borcke. Majątek dziedziczy jego syn, generał Heinrich hrabia von Borcke. Po jego śmierci majątek dziedziczy jego córka, po mężu von Arnim. Dnia 16 września 1859 roku Bernhard Gabriel von Wedel żeni się z  Elizabeth Eugenie Felicitas von Arnim. Od tego czasu dobra są w posiadaniu rodu von Wedel. Ostatnim właścicielem majątku był Bernd v. Wedel-Schwerin.

 PAŁAC

W 1740 roku Adrian hrabia von Borcke buduje nową siedzibę dworską. W latach 1777-78 przebudowano pałac w stylu barokowym, dostawiając dwa skrzydła. Ze względu na kolor elewacji – czerwony, zwany był „rote schloss”. W tym samym okresie powstaje założenie parkowe. Po zniszczeniu pałacu w 1945 roku przez wojska radzieckie, pałac ostatecznie rozebrany w latach 50-tych XX wieku.

Kamecke

Schwerin 1Schwerin 2

Arnim4 (2)Arnim3Arnim (3)

WedelWedel hrabia 2Wedel hrabia

 

Łasin Koszaliński pow. Koszalin, zachodniopomorskie 2