Łopianów /Loppnow/

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. W 1463 roku była własnością Joachima von Loppenow. Od Jacoba von Loppenow  w 1665 roku część ziem we wsi zakupiły rody von der Osten oraz von Blücher. W drugiej połowie XVII wieku wzmiankowany Claus von Loppenow, Adam Bernd i major Johann Carl von Loppenow. W 1720 roku Hans Gebhard Edlen von Plotho, który przejął majątki należące do rodów von der Osten i von Blücher oraz von Loppenow. Po jego śmierci w 1743 roku dobra dziedziczą synowie: Friederich Alexander, Werner Heinrich, Friederich Wilhelm, Gebhard Wedig i Friederich Bogislav Edlen von Plotho. Na początku XIX wieku majątek należał do rodziny Weissig(1804). Kolejnym właścicielem dóbr była rodzina Guse(1862). W 1870 roku, kiedy właścicielem dóbr była rodzina Guse dobra obejmowały 2327 mórg ziemi a w 1879 roku obejmowały 594,14 ha ziemi. Na początku XX wieku pojawia się rodzina Kerckow posiadająca majątek A do 1945 roku. W latach 20-tych wyłonił się majątek B należący do rodziny Volkmann. W 1910 roku majątek A należący do Karla Kerckow liczył 175 ha gruntów. W 1928 roku majątek A należący do Karla Kerckow liczył 175 ha gruntów a majątek B należący w tym czasie do Otto Volkmann liczył 135 ha gruntów. 

We wschodniej części wsi położone były majątki ziemskie. Obecnie po założeniu zachowały się resztki parku dworskiego.