ŁĘGNO /Langendorf/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1334 roku jako własność biskupstwa kamieńskiego oraz kasztelana zamku Quarkenburg(Błotno), Roleke Plotze. W 1380 roku wieś należała do majątku w Błotnie. Od XVI wieku należy do rodu von Flemming z Buka, z siedzibą dworską na terenie wsi. W 1751 roku mowa jest o dwóch majątkach na terenie wsi, położone były naprzeciwko siebie we wschodniej części wsi(widoczne jeszcze na mapie z 1840 roku). Taki obraz utrzymał się do końca XVIII wieku. Jeden z majątków w 1775 roku należący do Georga Bogislawa von Rhein i jego żony, Wilhelmine Henriette Gertudy, z domu von Arnstedt, w 1782 roku został wykupiony przez rodzinę von Flemming. W 1804 roku właścicielem tego majątku był Julius Friedrich Wilhelm von Flemming. Pod koniec XVIII wieku majątki scalone w jeden. W 1840 roku dobra w rękach porucznika Tama(Adama) Wediga Ernsta Franza Wilhelma von Flemming.  W 1870 roku majątek obejmował 1506/1539(wg innego autora) morgów ziemi a w 1879 roku 385,97 ha ziemi. W 1910 roku właścicielem był Kurd hrabia von Flemming a dobra liczyły 385,67 ha gruntów a w 1928 roku kiedy należały do Dr Hasso hrabiego von Flemming obejmowały 295 ha ziemi.

We wsi dwór z zabudową gospodarczą.