ŁĘGNO /Langendorf/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. We wschodniej części wsi istniał majątek ziemski należący do rodu von Flemming. W 1870 roku obejmował 1506 morgów ziemi a w 1879 roku 385,97 ha ziemi. W 1910 roku właścicielem był Kurd hrabia von Flemming a dobra liczyły 385,67 ha gruntów a w 1928 roku kiedy należały do Dr Hasso hrabiego von Flemming obejmowały 295 ha ziemi.