Łagiewniki /Elvershagen/

Miejscowość położona w gminie Resko powiatu łobeskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1325 roku. Od lat 40-tych XV wieku należała do rodu von Borck. W 1583 roku wymieniany Ulrich von Borck. W 1745 roku dobra od rodziny von Borck zakupuje porucznik Furchtegott von Bonin. W 1794 roku majątek zakupuje Leopold K.F. von Heyden. Na początku XIX wieku dość częste zmiany właścicieli. W 1804 roku wymienia się rodzinę Conrath. Wymienia się również jako właścicieli hrabiów von Willamowitz-Moellendorff. W 1840 roku majątek zakupiony przez Friedricha von Büllow. W 1890 roku kolejna zmiana właściciela- dobra w posiadaniu Heinricha Jossiasa barona von Veltheim. Ostatnim właścicielem Łagiewnik był syn Heinricha, Jossias baron von Veltheim-Ostrau.

Borck 1

Borck hrabia

Borck hrabia 2

Bonin 1

Bonin 2

Heyden

Wilamowitz-Moellendorff (3)

Veltheim

Łagiewniki pow.ŁobezŁagiewniki zachodniopomorskieŁagiewniki, zachodniopomorskieŁagiewniki park

ZESPÓL DWORSKO-PARKOWY

W północnej części wsi położony był majątek ziemski składający się z: dworu, parku krajobrazowego, budynków gospodarczych. Po zespole pozostały resztki zabudowy folwarcznej oraz park krajobrazowy o powierzchni 12 ha.

Łagiewniki 1890, zachodniopomorskie

Łagiewniki park 1890, zachodniopomorskie