ŁOSOŚNICA /Lasbeck/

Wieś położona w gminie Resko powiatu łobeskiego. Stara wieś należąca do rodów: von Dewitz i von Hanow(1508). W XVIII wieku własność porucznika Gotthilsa Christiana Curta von Mellin. W XIX wieku majątek należy do rodziny von Kameke. Od lat 60-tych XIX wieku należy do rodziny von Bismarck. W 1870 roku dobra obejmowały 3126 mórg ziemi a w 1879 roku 703,99 ha ziemi. W 1905 roku wzmiankowana Hedwig von Bismarck, z domu von Harnier. W 1910 roku dobra obejmowały 704 ha gruntów a w 1928 roku kiedy właścicielem był Herbert von Bismarck dobra liczyły 760 ha ziemi. Posiadali majątek do 1945 roku.