KONARZEWO /Kniephof/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Od XV wieku w rękach rodu von Dewitz z Dobrej. W 1540 roku własność Henninga von Dewitz a częściowo jego kuzyna, Jobsta von Dewitz. Ostatnim właścicielem wsi był Stephan Bernd von Dewitz(*1672-+1728). Mieszkał w Dargomyślu(Hoffelde). Z powodu wystawnego trybu życia popadł w długi. Część dóbr jeszcze za swojego życia sprzedał lub oddał w zastaw. Kulice w latach 1708-1738 otrzymał w zastaw za 19.600 talarów duński kapitan Otton Adrian von Edling. Później własność kanonika Johanna Augusta von Koven, od którego w 1726 roku majątek zakupił major August Friedrich von Bismarck, który w 1724 roku poślubił córkę Stephana Bernda von Dewitz, Stephanę Charlottę von Dewitz(1706-1735). Rodzina von Bismarck pochodziła ze Starej Marchii, gdzie w 1270 roku po raz pierwszy pojawia się z imienia w mieście Stendal(obecnie kraj związkowy Saksonia-Anhalt). August Friedrich von Bismarck pochodził z schӧnhauseńskiej linii rodu.  W 1721 roku został pierwszym dowódcą goleniowskiego pułku dragonów Schulenburga. Kolejni właściciele z tego rodu: w 1747 roku majątek posiadał syn Augusta Friedricha kapitan Bernd August von Bismarck(*1725-+1758) a następnie wnuk August Friedrich II von Bismarck(*1753-+1814), który umiera bezpotomnie. Dobra w 1814 roku dziedziczy kuzyn Augusta Friedricha II, rotmistrz Carl Wilhelm Ferdinand von Bismarck(*1771-+1845), który w 1816 roku przeprowadza się z Schӧnhausen do Konarzewa wraz z żoną i synami: Bernhardem(*1810-+1893) i Ottonem, późniejszym kanclerzem. Konarzewo dziedziczy Otto Eduard Leopold von Bismarck- Schönhausen(01.04.1815-30.07.1898),który w 1846 roku wydzierżawił majątek, a w 1868 roku dobra Konarzewskie sprzedał bratu Bernhardowi, który przekazał je swemu starszemu synowi Philippowi von Bismarck(*1844-+1894). W 1879 roku za czasów Philippa von Bismarck dobra obejmowały 557,52 ha gruntów. Po śmierci Philippa dobrami zarządzała jego druga żona, Hedwig von Bismarck, z domu von Harnier(*1858-+1945). Ostatnimi właścicielami dóbr Konarzewskich byli bracia: Klaus von Bismarck(1912-1997) i Philipp von Bismarck(1913-2006),synowie Gottfrieda von Bismarck(1881-1928). Od połowy XIX wieku we wsi dwa majątki ziemskie. Majątek A należał do rodziny von Bismarck. Majątek B w 1879 roku do Ernsta Kiesler i obejmował 309,52 ha gruntów. W 1910 roku majątek A należący do rodu von Bismarck liczył 557,52 ha gruntów a majątek B należący do rodziny Ostermann liczył 309,52 ha gruntów. W 1928 roku majątek A liczył 593 ha gruntów.

Dwór zbudowany pod koniec XVIII wieku, rozbudowany na przełomie XIX i XX wieku, założony na rzucie prostokąta, podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym, w części centralnej z ryzalitem zwieńczonym trójkątnym naczółkiem. Obecnie opuszczony, popadający w ruinę. W sąsiedztwie park krajobrazowy oraz zabudowania gospodarcze.