Kłopotowo /Klaptow/

Wieś położona w gminie Dygowo powiatu kołobrzeskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1263 roku(Clapetow) wymieniona w dokumencie biskupa kamieńskiego Hermanna von Gleichena. W 1276 roku(Clobetowe) należała do kanoników kołobrzeskich. Stare lenno rodu von Rahmel(Ramel) wymienione w dokumentach 1565 roku. Wymienieni dziedzice wsi- Paul i Jürgen von Ramel. W połowie XVII wieku wieś podzielona pomiędzy członków rodu von Ramel. Majątek w 1650-1662 wykupywany przez Wediga von Bonin za zgodą Christiana, Petera Joachima i Henninga von Ramel. Wedig von Bonin(1612-1659) był dwukrotnie żonaty: 1-mo z Agnese von Ramel(1642r) i 2-ndo z Barbarą von Wolden(1647). Był synem Antona i Elisabeth z domu von Wedel. Po śmierci Wediga von Bonin majątek odziedziczył wnuk Wediga, Bogislaw von Bonin, a po nim dziedziczy jego syn Ernst Bogislaw. Po śmierci Ernsta Bogislawa majątek dziedziczy wdowa po nim, Clara Maria, z domu von Briesen. Później dobra w rękach jej synów, Joachima Friedricha Bogislawa i porucznika Caspara Otto. Na początku XIX wieku Carl i Albrecht von Bonin sprzedali majątek Karlowi Ludwigowi Friedrichowi Bogislavowi von Natzmer(1769-1832). Ożeniony był z Klarą Friederike Luise Henriette von Bonin(1777-1846). Była córką Kaspara Otto von Bonin i Charlotte Theresie Clary von Kameke. Od 1838 roku dobra w rękach Karla Zimmermann, po którym majątek odziedziczył jego syn Robert Zimmermann. Po śmierci Roberta Zimmermann majątek dziedziczy jego siostrzenica Clara von Wedel. Jej mąż Hasso von Wedel był budowniczym pałacu zachowanego do dnia dzisiejszego. Po śmierci Clary von Wedel w 1933 roku majątek dziedziczy jej córka Jutta von Knobelsdorff. Jej majątek w 1939 roku obejmował 653,4ha a administratorem był E.Todt.

PAŁAC

Pałac zbudowany w 1911 roku przez Hasso von Wedel. Położony w parku z XIX wieku. Ciekawy o zróżnicowanej bryle, z wieżą jako dominantą. Zachował się w dobrym stanie z oryginalnym wyposażeniem. Obecnie w rękach prywatnych. Obok resztki zabudowy gospodarczej.