Kłodzino /Kloxin/

Wieś położona w gminie Przelewice powiatu pyrzyckiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1240 roku. Wymieniana pod różnymi nazwami- Clotsin, Glotzin, Klӧtzen, Klӧtz, Klützin, Klützow, Klutsche, Klutschenina. Od średniowiecza podzielona na 4 majątki rycerskie. Do majątku A należały 2/ 3 wsi, pozostałe do majątków B, C i D. Majątek A i B należał do rodu von Küssow. W 1486 roku wymieniony Joachim von Küssow. W 1529 roku majątek należał do Hansa von Küssow, syna Johanna von Küssow z Mechowa oraz Joachima von Küssow. Majątek D należał do rodziny von Steinwehr. W 1515 roku właścicielami majątku byli bracia Jürgen i Asmus von Steinwehr. W tym też roku przejęli część gruntów zakupionych przez Bartholomӓusa von Glutzkow. W 1604 roku część gruntów należała do rodu von Wedel, które w 1651 roku sprzedali Friedrichowi von Küssow. W połowie XVII wieku majątek A i B należał do rodu von Küssow, C do rodziny von Schack, D do rodu von Steinwehr. W 1699 roku majątek A i B należał do Carla  Heinricha von Küssow, syna generała Balthasara von Küssow. Ożenił się z Sophią Elisabeth von Wedel, córką Heinricha Jochena von Wedel. Miał z nią trzech synów. Jeden z nich, kapitan Joachim Balzer hrabia von Küssow(od 1723 roku rodzina von Küssow otrzymała tytuł hrabiowski, potwierdzony w 1752 roku) ożenił się z Charlottą Juliane von Sydow i w 1730 roku odziedziczył majątek A. Właścicielem majątku B był jego kuzyn Carl Wilhelm von Küssow, od którego odkupił majątek B w 1749 roku za 4000 talarów. Po śmierci hrabiego Joachima Balzera majątek dziedziczą jego synowie- Balthasar Heinrich Ehrenreich hrabia von Küssow i Carl Friedrich Adam hrabia von Küssow. W 1778 roku majątek A i B wystawiony na licytacji zakupił Friedrich Wilhelm hrabia von Wreech. Zakupił go dla swoich podopiecznych: Ottona Friedricha Ludwiga i Bogislawa Wilhelma von Schack, dzieci Gneomara Bernda von Schack. W tym samym roku część B odkupił Carl Wilhelm hrabia von Küssow. W 1779/1780 roku na mocy porozumień majątki A, C i D stały się własnością Ottona Friedricha Ludwiga i Bogislawa Wilhelma von Schack. Po połączeniu majątków w jeden, w 1797 roku dobra zakupił generał major Georg Ferdinand von Damme, który za sumę 69000 talarów w 1802 roku sprzedał majątek Hansowi Gotthardowi Benno von Lüttitz z Gryfina. W 1828 roku majątek należy do rodziny Thorein. Przez małżeństwo Auguste Henriette Philippine Thorein z kapitanem Ernstem Heinrichem dobra przechodzą w ręce rodu von Randow. W 1879 roku majątek należący do ich syna,  Ernsta Heinricha Friedricha liczył 1039,51 ha gruntów. W 1910 roku majątek należący do Friedricha von Randow liczył 1278,57 ha gruntów. W 1928 roku majątek należący do Georga von Randow liczył 1083 ha gruntów. W tym czasie drugim majątkiem we wsi był tzw. „Herbertshof” należący do Kurta Hübnera i liczyły 63 ha gruntów. Do 1945 roku majątek posiadała rodzina Kühne. Po II wojnie światowej PGR. O 1998 roku własność prywatna.