Kolin /Collin/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Dolice powiatu stargardzkiego. Wzmiankowana w 1181 roku, kiedy to książę pomorski Bogusław I nadał ziemię stargardzką z wsią Kolin joannitom stargardzkim, co zostało potwierdzone w 1229 roku przez księcia Barnima I wraz z matką, księżną Mirosławą. Po wojnie 30-letniej królowa szwedzka Krystyna przekazała komturię generałowi von Efferen. W 1653 roku dobra wracają ponownie do joannitów do czasu sekularyzacji zakonu w 1810 roku. Po 1810 roku majątek znalazł się w rękach rodziny von Schmalensee– wymieniony Friedrich von Schmalensee(zm. 1892). Kolejnym właścicielem dóbr była rodzina Rube. Na przełomie XIX/XX wieku dobra w rękach rodu von Randow– wymieniona Elise, z domu von Schӧning i pozostały w ich rękach do 1945 roku.

Schmalensee

Randow

 

 

 

 

Kolin gm.Dolice, pow. Pyrzyce, zachodniopomorskie, dwór von Randow

Kolin-dwór von RandowKolin-dwór

ZESPÓŁ DWORSKI

Pozostałością po założeniu dworskim jest park krajobrazowy oraz resztki zabudowy folwarcznej.

Kolin 1891, zachodniopomorskie