Karwowo /Carow/

Wieś położona w gminie Łobez powiatu łobeskiego. Początki wsi sięgają wczesnego średniowiecza. Około 1 km od wsi w kierunku południowym znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko słowiańskie z IX-XII wieku. Obiekt zajmujący 2 ha powierzchni, kształtu owalnego, otoczony systemem fos i wałów czytelnych do dnia dzsiejszego. Od strony Jeziora Karwowo oddalone około 500 m ze stromym podejściem, wznoszącym się kilkadziesiąt metrów ponad powierzchnię jeziora. Około 3 km od grodziska cmentarzysko kurhanowe o pow. 0,5 ha z XI i XII wieku. Od średniowecza wieś rycerska. W XVIII wieku majątek w rękach rodu von Weiher– wymieniany Johann Ernst von Wiehler(1756). Na początku XIX wieku dobra są własnością rodziny von Lockstädt(1804)- wymienia się Philippa Friedricha von Lockstädt. W drugiej połowie XIX wieku zmiana właściciela- jest nią rodzina von Bothmer(1857-1862). Do 1945 roku majątek w posiadaniu rodziny von Köller(1905-1945)- wymienieni Hans von Köller i Zabel von Köller.

Weiher

Lockstaedt

Bothmer

Koeller

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

W południowo-wschodniej części wsi położony był zespół dworsko-folwarczny. Pozostałością po założeniu są: ruiny dworu, budynki gospodarcze oraz przylegający park krajobrazowy.

Karwowo pow. Resko, zachodniopomorskie

Karwowo, zachodniopomorskie

Screen Shot 164