Krzemykowo /Vw.Klaushagen/

Osada położona w gminie Świerzno powiatu kamieńskiego. Istniejący do 1945 roku folwark należał do majątku Benice. Po raz pierwszy wzmianka o miejscowości pojawia się w 1321 roku. Stare lenno rodu von Flemming. Pod koniec XVI wieku pojawia się adnotacja o hodowli owiec na terenie osady.  W 1628 roku własność Otto Flemming, syna Hansa Heinricha von Flemming. W 1780 roku mowa o majątku bez siedziby dworskiej. W 1804 roku dobra należą do Franza Wilhelma Augusta Constantina von Flemming a w 1836 roku do Franza Wilhelma Carla von Flemming z Bodzęcina. W 1870 roku majątek prawdopodobnie z siedzibą zarządcy(dwór) liczył 1947 mórg ziemi i 65 mieszkańców.  W 1910 roku dobra obejmowały 498 ha gruntów i należały do Kurda hrabiego von Flemming. Ostatnim właścicielem był Hasso hrabia von Flemming.

 

Krzemykowo 1928, zachodniopomorskie