KOŁKI /Rohrbeck/

Wieś położona w gminie Choszczno powiatu choszczeńskiego. W 1857wymieniony Otto von Schuckmann właściciel Kołek I i II, który majątki zakupił w 1849 roku. W 1879 roku 2 majątki o powierzchni 1664. We wsi dwa majątki. Majątek w 1896 roku obejmował 2067,02ha gruntów. Od 1903 roku po śmierci ojca, majątkiem zarządzał Bruno von Schuckmann, urodzony w Kołkach. Zmarł w 1919r. W 1914 roku jego majątek obejmował 1811ha powierzchni. W skład majątku wchodził folwark Krzowiec(Neufliess). W 1929 roku własność kapitana w stanie spoczynku Siegfrieda von Schuckmann(ur.1888). W skład majątku o areale 1340ha wchodziły folwarki: Krzowiec(Neufliess) i (Fischerfelde).

PAŁAC

Pałac nie istnieje. Wzniesiony w połowie XVIII wieku, rozbudowany w 1869 roku. Była to budowla wzniesiona w stylu francuskiego budownictwa rezydencjonalnego. Trzyskrzydłowy, dwukondygnacyjny budynek, kryty dachem czterospadowym. Obok park krajobrazowy. Resztki zabudowy gospodarczej.