KRĘPA KRAJEŃSKA /Crampe/

Wieś położona w gminie Tuczno powiatu wałeckiego. Po raz pierwszy wzmianka o miejscowości pojawia się w 1569 roku, kiedy właścicielem był Jӧrgen von Wedel. W 1857 roku majątek należał do Georga von Lӧpper. W 1879 roku majątek o powierzchni 1159ha należał do rodziny von Loeper. W 1896 roku dobra w posiadaniu rodziny Heidenreich a majątek obejmował 736ha gruntów. W 1914 roku majątek obejmował 778ha i należał do Servatiusa von Gerlach. W skład majątku wchodził folwark Marienhӧhe. W 1929 roku własność rodu von Gerlach z Rosnowa(Rohrbeck) k. Chojny a dobra obejmowały 778ha. Dzierżawcą był Alfred von Hülst. Do majątku należał folwark Marienhӧhe. Do 1945 roku właścicielem była rodzina von Hülst. 

 

 

 

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Pałac nie zachował się.