Iglice /Geiglitz/

Wieś położona w gminie Resko powiatu łobeskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Przez wiele wieków, do początku XIX wieku były lennem rodu von Borck. Była również w posiadaniu rodów: von Schladen, von Lettow, von Seld, von Wedel, von Troye, von Benkendorf. W połowie XIX wieku majątek był w rękach rodu von der Osten– wymieniony Leopold Julius von der Osten. Na przełomie wieków dobra są w posiadaniu rodziny Lenz. W 1910 roku dobra liczyły 2081ha gruntów. Do majątku należał folwark Flackenhagen. Od 1913 roku w rękach baronów zu Innhausen und Knyphausen, którzy posiadali majątek do 1941 roku. W 1928 roku majątek był w rękach Edzarda barona zu Innhausen und Knyphausen. Liczyły wtedy 2205 ha gruntów.

Iglice, zachodniopomorskie Iglice zachodniopomorskie

ZESPÓŁ PAŁACOWY

We wschodniej części zespół pałacowo-parkowy. Pałac zbudowany przez rodzinę von der Osten w drugiej połowie XIX wieku, w parku krajobrazowym o powierzchni 6,27 ha. Po 1945 roku majątek jest własnością Skarbu Państwa, na terenie którego utworzono PGR. Później w murach pałacu znajdował się zakład poprawczy. Obecnie w rękach prywatnych. Niszczeje.

Iglice 1891, zachodniopomorskie Flackenhagen Vw. 1891, zachodniopomorskie