IMNO /Immenhof/

Wieś położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego, 7,5 km na południowy wschód od Golczewa. Należała do kapituły kamieńskiej. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1826 roku kiedy majątek zakupił  Müller Franck. Prawdopodobnie majątek rozparcelowany pod koniec XIX wieku, nie notowany w spisie w 1910 roku. W 1928 roku pojawia się jako majątek z siedziba dworską należący do Heinricha Korff i obejmujący 80 ha gruntów. W Imnie znajduje się największa w Polsce stadnina kuców szetlandzkich oraz jest siedzibą Polskiego Towarzystwa Kuce Szetlandzkie.