Strzekęcino /Streckenthin/

Strzekęcin, zachodniopomorskie

Pałac „Bursztynowy” oraz Pałac „Biały”

 HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Świeszyno powiatu koszalińskiego. Wzmiankowana już w roku 1278, jako folwark należała do majątku w Dunowie. W 1706 roku od hrabiego von Schwerin majątek w Dunowie wraz z Strzekęcinem zakupuje Caspar von Wolde. W 1795 roku Otto Ferdinand Wilhelm von Wolde sprzedaje majątek Friedrichowi Leopoldowi Lewinowi von Kamecke. Rodzina von Kamecke posiada majątek do 1945 roku.  Po 1945 roku po zajęciu majątku przez wojska radzieckie, Biały Pałac posłużył za główną siedzibę marszałka Żukowa. Kolejnym właścicielem było Państwowe Gospodarswto Rolne, które w Białym Pałacu umieściło swoje biura. W latach 1966-80 pałace należały do Jelczańskich Zakładów Samochodowych pełniąc funkcję ośrodków wypoczynkowych. Po 1980 roku w pałacach mieścił się internat Technikum Budowlanego z Koszalina. Później należały do policji. Po 1990 roku zniszczone pałace zostały zakupione przez prywatnego inwestora i wyremontowane. Obecnie pełnią funkcję hotelowo-mieszkalną.

PAŁAC BURSZTYNOWY

Strzekęcin

 

 

 

 

 

Pałac Bursztynowy w trakcie budowy. Zdjęcie ze zbiorów Z.Zajchowskiego.

 

 

 

 

Pałac zbudowany w latach 1899-1901 dla rodziny von Kamecke. Prawdopodobnie pałac zastąpił starszą siedzibę rodową na co wsazuje wiek drzew w otoczeniu pałacu. Wraz z budową pałacu rozbudowano założenie parkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strzekęcin, zachodniopomorskie

 

 

 

 

 

 

PAŁAC BIAŁY

W 1935 roku zbudowano Pałac Biały. Oba pałace położone są w  10 hektarowym parku, ze stawem.

Schwerin 1

Schwerin 5

 Schwerin 3

Wolde

Kamecke

 Kamecke hrabia

Screen Shot 199