Stołeczna /Stolzenfelde/

Stołecznapow.Chojna, zachodniopomorskie

 

Wieś położona w gminie Trzcińsko-Zdrój powiatu gryfińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1337. Początkowo była lennem rodu von Ellingen. Od 1460 roku do 1945 roku w rękach rodu von Sydow. W latach 30-tych XX wieku majątek liczył 1161 ha gruntów. W XIX wieku za czasów Fryderyka von Sydow majątek słynął z hodowli owiec, bydła, świń. Na terenie majątku działały: gorzelnia, browar, dwa młyny, płatkarnia.

von Sydow

 

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWO-FOLWARCZNE

Założenie składa się z: pałacu o powierzchni 1709,5m kw., parku o powerzchni 6,64ha, budynków gospodarczych/stajnia, stodoła/. Pałac wzniesiony przez Konrada von Sydow w latach 1892-1893, na miejscu dworu ryglowego, z cechami budowli neorenesansowej.  W pałacu zachowała się oryginalna stolarka, kominek, żelazne okucia.

Screen Shot 027

 

Stołeczna pow. Chojna, zachodniopomorskie