Stuchowo /Stuchow/

Miejscowość położona w gminie Świerzno powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1320roku(Stuchowe). W 1313 roku była lennem Hanninga von Stuchow. W 1317 roku jest lennem Johanna Behre(Behr)von Stuchow. Od 1490 roku należała do rodu von Plӧtz. W 1476 roku wymienia się Eggerta von Plӧtz. W 1491 roku mowa o Klausie von Plӧtz. W 1523 roku wieś należy do Berndta i Simona von Plӧtz. W XVI wieku wymienia się również Adriana i Eggerta(1580) von Plӧtz. W latach 1608 i 1628 wymieniony Christoph von Plӧtz, zmarły w 1659 roku. W 1668 roku we wsi dwa majątki należące do rodu von Plӧtz. Majątek a należący do Joachima Christopha von Plӧtz, po jego śmierci w 1708 roku przechodzi w ręce synów: tajnego radcy Michaela Christopha i Kaspra Henninga von Plӧtz. Po ugodzie z bratem w 1713 roku majątek a przypadł Michaelowi Christophowi. Po śmierci Michaela Christopha w 1765 roku majątek a dziedziczy jego jedyny syn, kapitan Joachim Heinrich von Plӧtz, zmarły bezpotomnie w 1775 roku. Majątek odziedziczył porucznik Joachim Christoph von Plӧtz, zmarły w 1777 roku. Po nim majątek przypadł wdowie po kapitanie Joachimie Heinrichu, Louisie Charlottcie Hedwig von Plӧtz, z domu von Plӧtz. Po śmierci męża kapitana von Plӧtz wychodzi ponownie za mąż za kapitana Balthasara Friedricha Brockhausen. W 1780 roku po ugodzie spadkowej majątek a przypadł bratu Louisy, Carlowi Heinrichowi von Plӧtz. Majątek b w XVII wieku należał do Caspara von Plӧtz . Na przełomie XVII/XVIII wieku należał do syna Caspara, Joachima von Plӧtz. Dnia 07.07.1701 roku majątek b dziedziczy jego syn Balthasar Heinrich von Plӧtz zmarły w 1761 roku. Po nim majątek przechodzi na jego dzieci(miał 3 synów i 5 córek). Dnia 13.09.1766 roku majątek odziedziczył porucznik, późniejszy major Carl Gustav von Plӧtz. W 1804 roku doszło do scalenia majątków, które posiadał Friedrich Wilhelm von Plӧtz. Po 1828 roku na krótko majątek był w innych rękach odkupiony prawdopodobnie w 1831 roku przez Carla Heinricha Georga von Plӧtz. W 1870 roku dobra obejmowały 2582 morgi ziemi a w 1879 roku 660,65 ha gruntów. W 1910 roku za czasów Leo von Plӧtz majątek liczył 802 ha gruntów. W 1928 i 1939 roku właścicielem był Henning von Plӧtz a majątek obejmował 764 ha gruntów. W 1942 roku dobra przejęte przez państwo niemieckie. Po 1945 roku siedziba dyrekcji i mieszkania dla pracowników miejscowego PGR. W latach 50-tych ośrodek kolonijny. Od 1963 roku w pałacu mieści się szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej.

Behr-Baer

Ploetz 1

ZAMEK 

Przy drodze do Świerzna stał zamek, którego pozostałości były już ledwie widoczne w XVII wieku w postaci resztek murów obwodowych, fundamentów domu mieszkalnego oraz podwójnych fos.

DWÓR

Do południowego skrzydła pałacu przylegały ruiny dworu rodziny von Plӧtz. Budynek odrestaurowany.

PAŁAC

W zachodniej części wsi położone założenie pałacowo-parkowe. Pałac zbudowany w latach 1880-88 w stylu neorenesansowym z elementami neobaroku, wzbogacony o dwie wieże zwieńczone hełmami. W 2006 roku wyremontowany. Obok zabudowania gospodarcze oraz park krajobrazowy w stylu angielskim o powierzchni 41 ha.