Mechowo /Dorphagen/

Wieś położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. Wzmiankowana w 1433 roku kiedy już była  własnością  rodu von Grape. W XV wieku wzmiankowany Hermann von Grape. Od XVI wieku do majątku należał folwark w Gacku(Dammhoff). W 1538 roku umiera Hans von Grape. W 1564 roku wymieniony Heinrich von Grape, w 1569 roku Herman von Grape, w 1583 roku Hans von Grape, w 1606 roku Joachim von Grape.W 1659 zmarł Ehrentreich von Grape, w 1669 roku zmarł Gerslaff von Grape. W XVII wieku wymieniony również Wilcke von Grape, Joachim Adrian(+1698), Ehrentreich Wulff(1695), Jürgen(+1693). W 1717 roku na terenie wsi 4 majątki należące do rodu von Grape. Wymienieni: Wulff Joachim(+1725), Adam Wolf(+1719), Karl Bogislav(+1719), Gustav Heinrich(+1737), Adam Friederich(+1744). Żoną Adama Friedericha była Hedewig Juliana z domu von Brockhusen. Ich synowie porucznik Friederich Wilhelm von Grape oraz Gotthilf Erdmann Leopold von Grape dziedziczą majątek. Po ich śmierci :Friedrich Wilhelm(+1758), Leopold(+1760), majątek przypada kapitanowi Adamowi Gottholdowi von Grape. Adam Gotthold, Adam Friederich i Leopold von Grape część gruntów dnia 15.01.1745 roku sprzedają wdowej Dorothei Katharinie von Koven, z domu von Rango. Po niej 24.08.1751 roku dobra dziedziczy syn, Johann Carl von Koven, później jego brat Carl Friederich von Koven, który w 1767 roku sprzedaje dobra kapitanowi Adamowi Gottholdowi von Grape. W 1799 roku właścicielem majątku był Carl Georg Adam Rudolf von Grape, od którego majątek w 1823 roku zakupił major Julius Friedrich Gotthardt von Flemming. Od 1828 roku majątek pozostawał w zastawie(dzierżawie?) u aptekarza Friedricha Gottlieba Edelmann(+1862), później jego syna, Juliusa Theodora Wilhelma(+1873). W 1870 roku kiedy majątek był w zastawie u rodziny Edelmann, wraz z folwarkami w Gacku(Dammhoff) oraz w Zielonce(Grunhoff) obejmował 3885 mórg ziemi. W 1879 roku , kiedy dobra w 1873 roku powróciły do rodziny von Flemming majątek obejmował 995,71ha ziemi. W tym czasie wzmiankowany Felix von Flemming(+1895). W 1896 roku majątek rozparcelowany i sprzedany. Później dość częste zmiany właścicieli części dóbr z dworem- 1905-  właścicielem rodzina Zühlke, 1910rodzina Lange, 1914- hrabia von Schulenburg.  W 1928 roku majątek należał do Maxa Gӧrlich i obejmowały 269 ha gruntów. Ostatnim właścicielem dóbr był Erwin Barske, którego majątek w 1939 roku obejmował 310 ha gruntów. Po 1945 roku majątek staje się własnością Skarbu Państwa a na jego terenie utworzono PGR, funkcjonujący do 1991 roku.

W zachodniej części wsi zespół dworsko-parkowy. Dwór z przełomu XVIII i XIX wieku, parterowy, z użytkowym poddaszem, zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem mansardowym z naczółkami, podpiwniczony. Obok park krajobrazowy z końca XVIII wieku o pow. 22,92 ha.