Moczyły /Schillersdorf/

Wieś położona w gminie Kołbaskowo powiatu polickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1323 roku.  W tym czasie część gruntów w rękach miasta Gryfino oraz braci von Krempzow-Henninga i Rudolfa a ich posiadanie zostało potwierdzone przez księcia pomorskiego Bogusława w 1373r. W 1325 roku książęta Otto I i Barnim I nadają na własność kościołowi mariackiemu w Szczecinie 3 włóki ziemi w Moczyłach. W 1490 roku wieś należy do miasta Gryfina. W 1660 roku wieś zakupuje szwedzki kanclerz Heinrich Coelestin von Sternbach. Kolejnym właścicielem jest wdowa po Carlu Nicolausie  Stockenstroem, Eva z domu von Sternbach. W 1708 roku wieś zakupuje Jürgen hrabia von Mellin/1633-1713/, szwedzki feldmarszałek i generalny gubernator Bremen, Verden i Pomorza, po którym dobra dziedziczy jego córka Maria Eleonora hrabianka von Mellin. Po jej śmierci dobra dziedziczą jej bratankowie. W 1757 roku za 12 000 talarów majątek zakupił Friedrich Wilhelm August hrabia von Mellin. Po jego śmierci dobra przechodzą w ręce wdowy po nim, Lovity, z domu von Holvede(1761). Kolejnym właścicielem zostaje generał major George(Jürgen) Bernhard(Bernd) hrabia von Mellin. W jego imieniu dobrami zarządza żona, Anna Ulrica Eleonore, z domu hrabianka von Mellin, która w 1762 roku za 24000 talarów sprzedaje majątek kupcowi ze Szczecina Knudtowi Olssen. Przez małżeństwo jego córki Charlotty Louisy w 1766 roku majątek od 1790 roku przejmuje Valentin Ludwig Protzen. Po jego śmierci w 1833 roku rozpoczęła się walka spadkobierców o dobra w Moczyłach. Trwający kilka lat spór doprowadził do wystawienia majątku do publicznej licytacji.  Od 1837 roku majątek zakupił Christoph Friedrich Rohrbeck i do jego rodziny majątek należy do lat 20-tych XX wieku. Do 1945 roku dobra w rękach rodziny Schultze– wymieniony Dr Georg Schultze z Berlina.

Moczyły pałacMoczyły pałacMoczyły gm. Kołbaskowo (4)

ZAŁOŻENIE PAŁACOWE

We wsi stał pałac, prawdopodobnie zniszczony podczas działań wojennych i rozebrany. Pozostałością po założeniu są resztki  zabudowań gospodarczych oraz ogrodzenia.

Moczyły, zachodniopomorskie