MIŁOGOSZCZ /Sophienhof/

Wieś położona w gminie Resko powiatu łobeskiego. Przez kilkaset lat należała do rodziny von Dewitz. W 1806 roku właścicielem majątku był Joseph Friedrich von Dewitz. W 1840 roku dobra dziedziczą jego synowie: Curt Karl Ludwig, Bernhard Joseph Friedrich, Adolph August Wilhelm von Dewitz. W 1905 roku wzmiankowana Therese von Dewitz, z domu von Bethe. W latach 20-tych właścicielem majątku był Victor von Dewitz, który sprzedał majątek rodzinie von Bünau. W 1928 roku właścicielem był Heinrich von Bünau a dobra obejmowały 439 ha gruntów. Posiadali majątek do 1945 roku.

We wsi dwór zbudowany na planie prostokąta, podpiwniczony z piętrowym ryzalitem z głównym wejściem. Obok park krajobrazowy ze stawem.