SIWKOWICE /Schmelzdorf/

Wieś położona w gminie Resko powiatu łobeskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Była lennem rodu von Dewitz. W 1508 roku Joachim von Dewitz z Dobrej przekazał część gruntów w Siwkowicach braciom: Jurgenowi, Peterowi, Dinnyesse i Hypolitusowi von Hanow. Prawdopodobnie rodzina von Hanow posiadała majątek do XVIII wieku. Później dobra scalone. Pod koniec XVIII wieku majątek zakupił porucznik August Friederich von Bismarck. W 1810 roku w testamencie zapisał majątek Aurel von Knobelsdorff. W 1814 roku dobra były w rękach wdowy von Bismarck, z domu von Papstein. Przekazane zgodnie z testamentem Aurel von Knobelsdorff-Brenckenhoff. W 1879 roku jej majątek obejmował 649,80 ha gruntów. W 1881 roku majątek posiadał Franz von Knobelsdorff-Brenckenhoff. W 1886 roku wdowa Hedwig von Knobelsdorff-Brenckenhoff, z domu von Plessen. Rodzina von Knobelsdorff-Brenckenhoff posiadała majątek do 1939 roku. W 1910 roku majątek obejmował 649,80 ha gruntów a w 1928 roku obejmował 527, 5 ha gruntów i należał do Aurel von Knobelsdorff-Brenckenhoff.