Stolec /Stolzenburg/

Miejscowość położona w gminie Dobra Szczecińska powiatu polickiego. Początki wsi sięgają wczesnego średniowiecza. W tym czasie istniał tutaj gród kasztelanii szczecińskiej. Po raz pierwszy pojawia się w 1252 roku, kiedy książę Barnim I nadaje 4 łany ziemi klasztorowi z Hilda z terenu zwanego Zopinitz, Zoppenbeeke, późniejszy Stopenburg i w końcu Stoltzenburg. W 1352 roku mowa o Henningu von Blankenborgh ale przypuszcza się, ze zamieszkiwali wieś przed 1300 rokiem. Protoplastą, który pojawia się na kartach historii w 1263 roku jest Johannes I von Blankenborgh. W 1438 roku mowa o Sitzgucie Albrechcie von Blankenborgh. W 1432-36 roku wymieniony Johannes II Laurentis von Blankenborgh a w 1523 roku Asmus von Blankenborgh. W 1555 roku ostatni właściciel Stolca z rodu von Blankenburg, Otto sprzedaje wieś Friedrichowi von Ramin z Dobrej. Friedrich i Caspar von Ramin  nadają wsi nazwę Stoltenburg, która to wioska jest przez ponad 300 lat w rękach rodu von Ramin. Po wojnie trzydziestoletniej doszło do znacznych zniszczeń wsi wraz z średniowiecznym dworem i kościołem, co doprowadziło do opustoszenia miejscowości. Za czasów Jürgena Bernarda von Ramin, powiatowego starosty, który stworzył jeden z największych majątków ziemskich szlachty pomorskiej dochodzi do rozkwitu majątku. Rozwinął rolnictwo, leśnictwo, młynarstwo, zbudował hutę szkła. Posiadali majątek do 1862 roku aczkolwiek już wcześniej dobra są w posiadaniu spółki, której udziałowcami była rodzina von Ramin. Dobra we wsi posiadała również rodzina hrabiów von Lepel. W 1872 roku majątek jest własnością spółki kupieckiej, po jej bankructwie w 1888 roku należy do banku z Lubeki. Na początku XX wieku należy do kupców szczecińskich: w 1905 roku do rodziny Diestel. W 1910 roku własność porucznika Lenz a majątek liczył wtedy 2714,05 ha gruntów. Ostatnim właścicielem dóbr była rodzina Stock. Za czasów Franza Stock w 1928 roku majątek liczył 2339 ha gruntów. Po 1945 roku na terenie pałacu mieścił się ośrodek Wojsk Ochrony Pogranicza, później należała do Starostwa Powiatowego i Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie własność prywatna.

Blankenburg

Ramin

Lepel

Lepel hrabia

Stolec pow.Police, gm.Dobra zczecinska. zachodniopomorskie

stolec-pow-szczecin

ZESPÓŁ PAŁACOWY

W południowo-zachodniej części wsi znajduje się pałac zbudowany w XVIII wieku, kryty dachem mansardowym, położony w parku krajobrazowym z XIX wieku. Do pałacu prowadzi aleja lipowa i kasztanowa. Na południe od pałacu zespół folwarczny składający się z budynków gospodarczych.

stolec-2

stolec-1

stolec-4

stolec-11

stolec-15

WILLA LENZ

stolec-1889-zachodniopomorskie