Krzęcin /Kranzin/

HISTORIA WSI

Wieś gminna położona w powiecie choszczeńskim. Już w 1238 roku nadana została templariuszom przez księcia wielkopolskiego Władysława Odonica. W latach 1267/68 przejęta przez rodzinę von Wedel z Korytowa. Na początku XIV wieku wieś staje się własnością rodu von der Hagen. W tym czasie część wsi należy do rodu von Roweder(Rowedel, Rohwedel). W 1347 roku wymieniany Otton von der Hagen. W 1578 roku wieś należącą do rodziny von der Hagen przejmuje rodzina von Borcke z Łobza. Pozostała część nadal jest własnością rodziny von Roweder. Po zniszczeniach wojennych wieś odbudowana przez Hansa IV Młodszego von Roweder. Była własnością rodziny von Roweder do 1743 roku. Kolejnym właścicielem wsi była rodzina von zu Dohna, która w 1781 roku sprzedaje wieś Aleksandrowi hrabiemu von Blankensee. W 1790 roku majątek zakupiła księżna Anhalt-Dessau, której syn Friedrich von Anhalt-Dessau sprzedał dobra Ernstowi von Borcke. W 1807 roku dobra posiada rotmistrz von Kleist, w 1808 roku podpułkownik von Berg. W 1816 roku dobra w rękach Augusty von Borcke, z domu von Kleist. Kolejnym właścicielem dóbr zostaje rodzina von Glahn i posiada majątek do 1945 roku.

Krzęcin dwór 1 Krzęcin dwór

Krzęcin 1, zachodniopomorskie