KUKUŁOWO /Kucklow/

Miejscowość położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1335 roku(Cukelowe). W XV wieku we wsi trzy lenna rycerskie należące do: von Wachholz(1429), von Zastrow(1467), von Witting(Witten)(1477). W 1514 roku  książę Bogusław X dawne lenno po rodzie von Wachholz przekazuje Casparowi von Flemming. W XVII wieku dwa działy własnościowe należące do rodów: von Witting oraz von Flemming. W 1628 roku wzmiankowany Adam von Witting. Prawdopodobnie w drugiej połowie XVII wieku majątek rodziny von Witting przejęty przez rodzinę von Flemming. W XVIII wieku na terenie wsi pojawia się rodzina von Plӧtz, która od 1763 roku dzierżawi a od 1789 roku jest właścicielem wsi. Rodzina von Plӧtz posiadała dobra do XIX wieku. W 1842 roku majątek rozparcelowano.

DSC_0318 DSC_0320 DSC_0321 DSC_0322 DSC_0326

ZAMEK

We wsi stał zamek, wzmiankowany w 1617 roku. Zamek należał do kapituły kamieńskiej. W 1628/30 zamieszkał na zamku, użyczonym mu przez księcia Bogusława XIV, zdetronizowany w 1616 roku, wygnany z Kurlandii książę Kurlandii i Semigalii Wilhelm Kettler- zmarł w Kukułowie w 1640 roku. Jego syn Jakub Kettler w 1638 roku odzyskał księstwo kurlandzkie. Na północnych krańcach wioski położone jest grodzisko zwane „Schlossberg”-Góra zamkowa. Zachowała się fosa otaczająca wzniesienie szerokości 7-10m, o średnicy 30 metrów i wysokości 3-4 metrów.

Kukułowo, zachodniopomorskie