KLUKI /Klücken/

Miejscowość położona w gminie Przelewice powiatu pyrzyckiego. Wieś rycerska, w XVI wieku pojawia się rodzina von Steinwehr jako właściciel wsi. W 1515 roku Jürgen i Asmus von Steinwehr kupili ziemię i młyn od Bartholomӓusa Glutzkow. W 1568 roku dobra należą do Christopha, Kurta i Jürgena von Steinwehr. W 1626 roku jako właściciel majątku wymieniony Christoph Dietrich von Steinwehr. W XVII wieku majątek rodziny von Steinwehr wykupiony przez rodzinę von Küssow. W 1721 roku jako właściciel wymieniany był Carl Wilhelm von Küssow, który w 1723 roku a potwierdzony przez Fryderyka II w roku 1752 otrzymał tytuł hrabiego. Był synem kapitana Georga Ehrenreicha von Küssow zmarłego w 1739 roku. Sukcesorem utworzonego majoratu(wg uzgodnień rodzinnych i testamentem) w 1798 roku po śmierci Carla Wilhelma hrabiego von Küssow został jego syn, Friedrich Ludwig hrabia von Küssow. Ale w 1792 roku Friedrich Ludwig hrabia von Küssow za sumę 47.300 talarów sprzedał Kluki majorowi Georgowi Berndtowi von Plӧtz. W 1809 roku właścicielami majątku są porucznik August Ferdinand i jego brat porucznik Georg Wilhelm von Plӧtz oraz ich matka z domu von Werner. Później dobra przejmuje August Ferdinand von Plӧtz. Po jego śmierci w 1836 roku majątek w rękach wdowy, Louise z domu von Maltzan oraz dzieci-trzech synów i dwóch córek. Posiadali również obok leżący majątek Oćwiekę. W 1841 roku majątek kupuje ekonom Bernhard Heinrich Felix Holm z Anklam. Od 1861 roku właścicielem majątku zostaje Holtz, ale już od 1864 roku zmiena właściciela na rodzinę Dudy. W 1879 roku majątek Franza Dudy liczył 329,65 ha gruntów. W 1905 roku majątek w rękach Hansa Lange, którego dobra obejmowały 276,80 ha gruntów. Kolejnym właścicielem był kapitana Max Schultz, a majątek jego obejmował obszar 408 ha gruntów. Od 1939 roku do 1945 roku w rękach rodziny Glahn.

DWÓR

W centrum wsi naprzeciwko kościoła położony jest dwór z początku XIX wieku, parterowy, zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem naczółkowym, podpiwniczony. Obok zabudowania folwarczne oraz rozległy park krajobrazowy o pow. 10,7 ha.

PAŁAC

Prawdopodobnie na obrzeżach parku położony był pałac, główna siedziba właścicieli. Nie zachował się.