KOŁBACZ /Kolbatz/

Wieś położona w gminie Stare Czarnowo powiatu gryfińskiego. Przypuszcza się, że w samym Kołbaczu lub w pobliżu była siedziba-zamek książąt pomorskich. Wzmiankowany w 1173 roku, kiedy to książę Warcisław II sprowadził w to miejsce cystersów z duńskiego klasztoru w Esrum. W 1535 roku klasztor zlikwidowany. Domena klasztorna przejęta przez księstwo pomorskie. W okresie szwedzkim dzierżawiony przez radcę wojennego von Sydow. W 1811 roku majątek zakupiony przez komornika Gaede. W 1816 roku dobra zakupione przez niejakiego Krause. W połowie XIX wieku zakupione przez państwo i dzierżawione. Majątek dzierżawiły rodziny: Barth, Fabricius i Schulz.

Na terenie wsi: pałac klasycystyczny z połowy XVIII w., przebudowany w XX wieku, obecnie siedziba Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie oraz dwór klasycystyczny z 2 połowy XVIII wieku, do 1988 szkoła podstawowa, obecnie opuszczony. Obok założenie folwarczne.

Kołbacz2

Kołbacz1