Karnice /Karnitz/

Wieś gminna położona w powiecie gryfickim. Po raz pierwszy pojawia się w dokumencie z roku 1180, później z roku 1208. W 1180 roku książę Kazimierz I Gryfita nadaje wieś zakonnikom z klasztoru Św. Trójcy z Lund. Rodowa wieś rodu von Carnitz, który pojawia się na kartach historii w 1374 roku. Pierwszym znanym, od którego rozpoczęła się historia rodu był żyjący na początku XV wieku Matthias von Carnitz. Od XVI wieku członkowie rodu pełnili różne funkcje w służbie cywilnej. W 1560 roku wzmiankowany kapitan Caspar von Carnitz, Erasmus Konrad Carnitz(*1658-+1689), Joachim von Carnitz(+1718). Na początku XVIII wieku dobra posiadał Friederich Wilhelm von Carnitz. Po jego śmierci majątek odziedziczył Joachim Matthias von Carnitz a następnie Joachim von Carnitz(1737). Ostatnim przedstawicielem tego rodu jest Adolph Carl hrabia von Carnitz(*26.11.1731-07.12.1808). Był trzykrotnie żonaty: 1. Z Anną Elisabeth hrabianką von Neale(*1746-+?), 2. Dorotheą Albertiną Sophie hrabianką von Wartensleben(03.09.1743-21.09.1813), 3.Henriette Albertine von Podewils. Małżeństwa bezdzietne. Kiedy w 1740 roku umierał jego ojciec Joachim Matthias von Carnitz, był 9-loetnim chłopcem. Opiekunami jego i jego dóbr został członek rodziny von Woedtke oraz  Bogislav Friederich von Schmeling.  Za przyzwoleniem królewskim w roku 1773 dobra zostały sprzedane kupcowi Heirnichowi Gottliebowi Becker, po nim dobra odziedziczyła wdowa, z domu Reinhard. Po jej śmierci majątek dziedziczy jej córka, Katharina Elisabeth Zimmermann, żona Carla Gottfrieda Zimmermanna. W 1798 roku majątek kupuje Siegmund Ludwig Joachim von Brockhausen. W 1804roku właścicielem majątku jest rodzina von Heyden. Od 1840 roku dobra są w rękach rodu von Elbe, zakupione przez  Ferdinanda Ludwiga von Elbe. W 1870 roku majątek obejmował 2778 mórg ziemi a w 1879 roku 708,42 ha gruntów. Jako właścicieli z tego rodu wymienia się: Oskar von Elbe/XIXw./, Katharina von Elbe, z domu hrabianka von Wartenleben/1905/, Oskar Ludwig/lata 20-te XX wieku/. Rodzina von Elbe-Carnitz była właścicielem majątku do 1945 roku.

Carnitz

Carnitz hrabia

Pozostałością po założeniu dworsko parkowym jest zaniedbany park krajobrazowy.

Screen Shot 021

W 1811 roku  Christian Wilhelm Anton Ulrich August von Haxthausen, którego matką była Elisabeth Henrietta z domu von Carnitz, siostra Adolpha Carla, ostatniego z rodu, przyjmuje herb i nazwisko von Carnitz. Jest to tzw. czarna/schwartze/ linia rodu von Haxthausen- von Haxthausen-Carnitz.