DOBRZYŃ /Dobers/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1417 roku pod nazwą Doberwys. Później wielokrotnie wymieniana pod różnymi nazwami: Dabrawiss(1420), Dobirwiss(1421), Dobrwuss(1424), Doberwitz(1506), Doberwes(1509), Dobris(1510), Doberus(1517), Dobritsch(1670), Dobersch(1785). Na początku XV wieku wieś należała do rodu von Haugwitz. W 1427 roku stała się własnością Nickela von Kottwitz. Ostatnim właścicielem wsi z tego rodu był Kristoph von Kottwitz, stracony razem z bratem, Kacprem w 1510 roku za pomoc rycerzom-rozbójnikom. W 1517 roku wieś zakupiona przez radę miejską Zgorzelca. Należała do mieszkańców zgorzeleckich do 1521 roku, kiedy została zakupiona przez rodzinę von Haugwitz z Wykrotów. Później wieś była w posiadaniu rodów: von Bibran, von Lӧben, von Üchtritz, von Rabenau. W połowie XVIII wieku należy do Adama von Woyski, zniemczonego szlachcica herbu Wieniawa. W kolejnych latach częste zmiany właścicieli: Wendler(1857), Andreä(1870-76), Gerstein(1880-1882), Orlop(1898-1912)- wymieniony Max Orlop(1910), Goedecke(1912), Gabriel(1917), Schwietzke(1921), Hoffmann(1926), Schumann(1937).

Haugwitz (4)

Kottwitz (2)

Loeben (6)

Uchtritz

Rabenaw

Dobrzyń dwór

W północno-zachodniej części wsi resztki założenia pałacowo-parkowego z resztkami zabudowy folwarcznej.

Dobrzyń 1929, lubuskie