DRZONKÓW /Drentkau/

Wieś dawniej położona w gminie i powiecie zielonogórskim, obecnie część miasta Zielona Góra, o której pierwsza informacja pojawia się w 1305 roku. W tym czasie należała do rodu von Kittlitz. W Drzonkowie przebywali do 1611 roku. W połowie XV wieku część wsi należała do Otto von Kittlitz a druga do rodziny von Rothenburg. W 1611 roku część należąca do rodziny von Kittlitz zakupiła rodzina von Kalckreuth. Pozostała część wsi należała do Erdmanna von Rothenburg. Rodzina von Kalckreuth sprzedaje swój majątek rodzinie von Knobelsdorff. W 1688 roku wieś podzielona na dwie części, w tym jedna należąca do Margarety von Knobelsdorff z domu von Schenckendorf. W 1722 roku dochodzi kolejny właściciel wsi- Siegfried von Unruh z Raculi. Wieś w tym czasie podzielona na trzy części. W 1743 roku dwie części wsi ma w swoich rękach Gottlieb von Gersdorf, pozostała część wsi od 1761 roku należy do Gustawa Christiana von Prittwitz. Majątek po rodzinie von Prittwitz przechodzi w 1768 roku w ręce rodu von Knobelsdorff i von Stosch. W 1781 roku Drzonków jest w posiadaniu Ludwiga hrabiego von Schrabrendorff, który już w 1782 roku sprzedaje wieś hrabinie Friderice von Cosel, wdowie po Fryderyku Auguście von Cosel, synu króla polskiego Augusta II Mocnego. Po niej majątek dziedziczy jej syn, Gustaw Ernest von Cosel, który w 1789 roku sprzedał klucz zatońsko-drzonkowski rodzinie von Johston und Krӧgeborn. W 1792 roku za 154 tysiące talarów dobra zakupił Gottlieb von Ramin,który już w 1794 roku sprzedał je rodzinie von Prittwitz. W 1794 roku Właścicielem majątku zostaje Hans Melchior Julius hrabia von Schweinitz. Od 1800 roku Drzonków jest w posiadaniu księcia kurlandzkiego Birona i jego rodziny.


Drzonków- dwór (2)drzonkow-dwor

 DWÓR

Zbudowany na przełomie XVIII-XIX wieku dwór klasycystyczny murowany, parterowy, założony na planie prostokąta, z nieznacznym ryzalitem na osi fasady. Dach mansardowy z naczółkami, ryzalit zwieńczony trójkątnym tympanonem. Przebudowany. Obecnie w rękach prywatnych.

drzonkow-1896-lubuskie