DRZONÓW/Schlesisch Drehnow/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Świdnica powiatu zielonogórskiego wzmiankowana w 1305 roku, z XIII wiecznym rodowodem. Prawdopodobnie założycielami i właścicielami wsi do 1476 roku była rodzina von Rabenau. W 1540 roku dobra w rękach braci- Wolffa i Christopha von Knobelsdorff, a po śmierci Wolffa von Knobelsdorff w roku 1567 wieś przechodzi w ręce rodu von Löben. Od XVII wieku–majątek w posiadaniu rodziny von Miesitschek von Wischkau. W 1853 roku dobra nabył Leonard von Klinckowström, a po nim dobra dziedziczy  syn Leonarda, starosta zielonogórski Ernst Carl Thurn von Klinckowström. W jego rękach majątek pozostawał do 1902 roku. Po nim dobra w rękach Willibalda hrabiego von Schmettow, generała brygady i dowódcy dwunastej brygady kawalerii w Nysie. Po śmierci hrabiego posiadłość przejmuje wdowa po nim- Maria von Schmetow, córka Ernsta Carla Thurn von Klinckowström`a. Po jej śmierci do 1945 roku dobrami zarządzał hrabia Gottfried von Schmetow.

Drzonow- palacdrzonow-lubuskie

Drzonów-pałac od dziedzińca Drzonów-pałac od ulicy

PAŁAC

Klasycystyczny dwór, zbudowany w latach 1816-18, gruntownie przebudowany w 1867-8 roku, po 1945 roku adaptowany na szkołę oraz mieszkania dla nauczycieli. Murowany, założony na planie prostokąta z wielobocznymi dobudówkami z okresu przebudowy. Piętrowy, nakryty dachem naczółkowym. W elewacji północnej lekki ryzalit z trójkątnym przyczółkiem, w nim wejście z reprezentacyjnymi schodami. Po wojnie w pałacu mieściła się szkoła oraz biura Gminnej Samopomocy , w roku 1973 podjęto prace remontowe i adaptacyjne na potrzeby muzealne. Od 1978 roku rozpoczęło działalność Lubuskie Muzeum Wojskowe.

drzonow-1933-lubuskie