DREZDENKO /Driesen/

Drezdenko z lotu ptaka, lubuskie

W źródłach wielokrotnie pojawiają się wzmianki o Drezdenku : w 1091,1233,1234, 1252, 1270, 1296, 1305 czy 1317 roku. W “Kronice” Galla Anonima Drezenko-Drzeń opisane jest jako graniczne miasto Polan. Pierwszą pewną wzmianką o Drzeniu(Drezdenku) jest rok 1233(Drizina). Początki dziejów Drezdenka to historia zamku, który przechodził z “rąk do rąk”- do połowu XIII wieku należał do Piastów Wielkopolskich, gdzie w 1233 roku książę Odonic powołał kasztelanię w Drezdenku, wspomnianą dopier w 1251 roku. Na krótko w latach 50-tych XIII wieku(1252) znalazł się w granicach księstwa zachodniopomorskiego, zajęty przez Barnima I. W latach 1255-1260, 1270/71 Drezdenko zajęte przez margrabiów brandenburskich, by powrócić w ręce polskie(1270, 1272).W 1296 roku miejscowość zdobyta przez margrabiów brandenburskich, odzyskana w 1298/9 roku przez Polaków o czym może świadczyć obecnośc przy Władysławie Łokietku Włosta, kasztelana drzeńskiego. Prawdopodobnie już od 1300 roku ponownie Drezdenko posiadają margrabiowie brandenburscy(od 1300 a na pewno od 1305/6 roku oddany pod zarząd Hassonowi von Wedel), by na krótko powrócić do Polski w latach 1316/17. W 1317 roku margrabia Waldemar nadał miasto i zamek w wieczyste, dziedziczne posiadanie braciom Heinrichowi i Burchardowi von der Osten. Bracia prawdopodobnie na zrębach starej budowli wznieśli nowy, murowany zamek typu nizinnego. W 1402 roku Nowa Marchia oddana w zastaw a w 1429 roku sprzedana Zakonowi Krzyżackiemu przez cesarza Zygmunta Luksemburskiego.  W 1408 roku Krzyżacy za sumę 7750 kóp groszy(19375 guldenów) wykupują miasto i zamek od Ulricha von der Osten. W tym czasie Zakon Krzyżacki przez okres kilkudziesięciu lat prowadził w obszarze zamku prace budowlane o nieznanym zakresie. W 1455 roku elektor brandenburski Fryderyk II Żelazny wykupił Nową Marchię wraz z Drezdenkiem od Krzyżaków za 40000 guldenów. Ostatecznie zamek stracił na znaczeniu obronnym po wybudowaniu w latach 1603-1605 bastionowej twierdzy według projektu Mikołaja de Kampa. W XVII wieku niszczony przez Szwedów, w XVIII wieku przez Rosjan, ostatecznie rozebrany na początku XX wieku(1907). Miejsce pozamkowe widoczne za murami pałacu położonego przy Placu Wolności. Położenie zamku wg Zbigniewa Radackiego znajdowało się  przy obecnej ul. Kościuszki na terenie ogródków działkowych, na północny zachód od budynku poczty.

ZAMEK

PAŁAC

Drezdenko-pałac

Drezdenko- pałac

Drezdenko- pałac001

Drezdenko- pałac w sepii

Znajdujący się w Drezdenku na terenie XVII-wiecznej twierdzy przy ulicy Wolności, zespół pałacowy składa się z: pałacu, kordegardy, dwóch oficyn, wozowni i parku. Pałac usytuowany na zamknięciu osi widokowej od strony Nowego Miasta, w obrębie dawnego dziedzińca twierdzy, zbudowany został w miejscu XVII-wiecznego, wolnostojącego domu mieszkalnego ze studnią w 1766 roku przez poznańskiego kupca Johanna Georga Treppmachera. Po śmierci kupca w roku 1798 pałac został wystawiony na licytacje. W pałacu gościli książęta, monarchowie, wybitni mężowie stanu. Wielokrotnie przebudowany w XIX i XX wieku, ze zmianą układu pomieszczeń. W okresie międzywojennym użytkowany był przez zarząd drogowy oraz zamieszkujących w nim lokatorów.Po 1945 roku zaadoptowany na mieszkania, uszkodzony w 1954 roku, wyremontowany i adoptowany na szkołę- od 1958 roku Szkoła Podstawowa Nr2, obecnie Gimnazjum Nr1. Pałac założony na planie prostokąta, częściowo podpiwniczony(część piwnic może pochodzić z XVII wieku i prawdopodobnie należała do budynku mieszkalnego w obrębie twierdzy), dwukondygnacyjny, nakryty wysokim dachem kopertowym z wystawkami okiennymi od strony zachodniej. Wnętrza pałacu wtórnie przebudowane. Oryginalna więźba dachowa, drewniana, stolarka okienna z końca XIX wieku, stolarka drzwiowa wejściowa oryginalna, dwuskrzydłowa. W sieni pałacu zachowała się oryginalna, zabiegowa klatka schodowa , zdobiona dekoracjami snycerskimi, ceramiczna posadzka, a na ścianie umieszczona jest oryginalna tablica inskrypcyjna poświęcona budowie pałacu. Z oryginalnego wyposażenia pochodzą jeszcze kominki na parterze i piętrze. Obok kordegarda i brama z około 1766 roku, wozownia z przełomu XVIII i XIX wieku, dwie oficyny z drugiej połowy XVIII wieku. Przy zabudowaniach park obejmujący teren dawnych fortyfikacji ziemnych, założony współcześnie z budową pałacu. Twierdza drezdenecka założona została w 1603-1605 roku z inicjatywy elektora brandenburskiego Joachima Fryderyka, według projektu Mikołaja de Kampa. Po zakończeniu wojny siedmioletniej zostaje zniszczona przez wycofujące się wojska rosyjskie. Od 1765 roku rozbiórka twierdzy.

WILLE

ul. Niepodległości 10 i 12

ul. Bolesława Chrobrego 8, 10

 

 

 

 

drezdenko-1936-lubuskiedrezdenko-1937-lubuskie