GIEZKOWO /Gieskow/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Świeszyno powiatu koszalińskiego. Pierwsze informacje o wsi pochodzą z XIII wieku. W 1804 roku dobra należały do rodu von Wedel– wymieniony Friedrich von Wedel. Na przełomie XIX i XX wieku majątek w posiadaniu hrabiów von Dӧnhoff. W 1910 roku właścicielem dóbr jest Johann Heling. Majątek liczył wtedy 354 ha gruntów. W 1928 roku dobra są w rękach rodziny von Sawatzky– wymieniany Ernst von Sawatzky i posiadają dobra do 1945 roku. Prawdopodobnie na krótko dobra były w rękach rodu von Kameke, możliwe budowniczych dworu.

Giezkowo II

ZESPÓŁ DWORSKI

We wsi zespół dworski, na który składa się: dwór z XIX wieku, budynki gospodarcze oraz park krajobrazowy.

Giezkowo 1938, zachodniopomorskie