GARDNO /Garden/

Wieś położona w gminie Gryfino powiatu gryfińskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana  w 1234 i 1235 roku. Początkowo należała do cystersów z Kołbacza. W 1242 roku wymieniony rycerz Heinrich Schulze. W 1811 roku   majątek dzierżawił Ernst Gottlieb Ratt, który od 1818 roku był jego właścicielem. Po jego śmierci w 1822 roku dobra przejmuje żona, która wychodzi drugi raz za mąż za Friedricha Augusta Kӧgel. W 1859 roku majątek przejął zięć, porucznik Jonas. Jego majątek w 1870 roku obejmował 606,50 ha gruntów. W 1910 roku właścicielem dóbr był Kurt Beelitz a majątek liczył 626,48 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem majątku jest Dr Jur. Gerhard Beelitz a dobra obejmowały 625 ha gruntów.

PAŁAC

Pałac nie zachował się. Resztki Parku krajobrazowego.