Mirosławice /Gumminshof/

Wieś położona w gminie Trzebiatów powiatu gryfickiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w XIII wieku, kiedy należała do klasztoru w Białobłokach. W połowie XIX wieku przekształcona w folwark pod zarządem pruskiego Ministerstwa Wojny zarządzany przez królewskiego administratora. W 1879 roku majątek obejmował 507,70 ha gruntów. Na początku XX wieku majątek jest własnością rodziny von Grünhagen– wzmiankowany Gustaw von Grünhagen. Do 1945 roku ponownie pod zarządem wojska.