Grębowo /Grambow/

Wieś położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1308 roku z osobą Arnoldusa de Gran(m)bow.  W 1455 roku wieś w rękach rodu von Brüsewitz- wymieniony Hans Brüsewitz . Po 1455 roku dochodzi do podziału wsi na dwa majątki: majątek A należący do rodziny von Witten, majątek B do rodziny von Wachholtz. W 1467 roku Heinrich von Wachholtz sprzedaje majątek B miastu Kamień Pomorski. Po scaleniu dóbr należały od XVIII wieku do rodu von Witten– wymieniony Joachim Ludwig von Witten(XVIIIw). Majątek A należał do porucznika Ferdinanda Carla Wolfganga von Witten, który w 1808 roku sprzedał majątek dyrektorowi von Zastrow. W 1828 roku właścicielem majątku jest major Johann Carl von Stegemann, po nim hrabia von Wartensleben a następnie w 1842 roku kapitan Schneider, który w 1846 roku sprzedał dobra Carlowi Leo von Kaphengst. Ostatnim właścicielem dóbr była rodzina Lewerentz. W 1910 roku dobra należące do Gustava Lewerentz liczyły 110 ha gruntów a w 1928 i1939 roku należały do Herberta Lewerentz i liczyły 116 ha gruntów.

144 151 148 150 152

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W południowej części wsi założenie dworskie, składające się z dworu oraz zabudowań gospodarczych.Grębowo, zachodniopomorskie