Górawino /Gerfin/

Górawino pałac

 

Wieś położona w gminie Bobolice powiatu koszalińskiego. Była lennem rodowym rodziny von Glasenapp. W 1724 roku dobra dziedziczy rodzina von Munchow– wymieniany Henning Franz von Munchow. Po jego śmierci w 1753 roku dobra dziedziczą jego synowie. Po bezpotomnej śmierci ostatniego z von Munchow dobra przeszły w ręce siostry Henninga Franza von Munchow, Franziska Louise von Uckermann. W rękach rodu von Uckermann dobra były do początku XIX wieku. Na początku XIX wieku majątek posiada rodzina von Hellermann– wymienony Gustav Vollrath/1804/. Po nich majątek przechodzi do rodziny von Heydebreck. Na początku XX wieku właścicielem dóbr jest rodzina von Muhlenbein. Ostatnim właścicielem majątku do 1945 roku jest rodzina von Dalmer.

Glasenap

Munchow

Uckermann

Hellermann


Heidebreck

Górawino park

We wsi założenie dworskie, po którym obecnie jedynym śladem są resztki fundamentów.

Screen Shot 191